banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 499 Про Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки

 

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(Сьоме скликання)

(Двадцять дев’ята  сесія)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 20 червня 2019 року

                                      № 499

Про Районну програму

поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого

середовища на 2019-2023 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання завдань у сфері охорони праці, зокрема, конституційного права громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, за погодженням з президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

                                      вирішила:

    1.  Затвердити  Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки (далі-Програма), схвалену розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації від  05.06.2019 року  № 145 «Про Районну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019-2023 роки».

    2.  Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Шиколо О.Є.) передбачити видатки на реалізацію заходів  Програми в межах наявних фінансових  ресурсів.

    3.   Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій (Кравчук Ю.Р.), з  питань   гуманітарної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури
(Першута О.І.).

 

 

Голова районної ради                                                 В. Ковенько 

    

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішення районної ради

від 20 червня 2019 № 499

 

 

СХВАЛЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 05 червня 2019 № 146

 

                                                                                                                            Районна програма поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища на 2019 - 2023 роки

 

Загальна частина

 

Розроблення Районної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 - 2023 роки (далі – Програма) зумовлено необхідністю посилення державного регулювання у сфері охорони праці та координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України  «Про охорону праці».

Реалізацію заходів (додоються) Програми буде спрямовано на поліпшення економічного стану урайоні, зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві. І в кінцевому результаті – спрямовано  на збереження та оздоровлення трудового потенціалу, збереження й підвищення працездатності та функціональних можливостей працівників.

Організацію виконання Програми в межах повноважень здійснює управління соціального захисту населеннярайдержадміністрації спільно з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконавчими  комітетами сільських та селищних рад, об’єднаними територіальними громадами та  у взаємодії з об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами та організаціями району.

 

Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є комплексне розв’язання проблем у сфері охорони праці, формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізація ризиків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві, що сприятиме сталому економічному розвитку та соціальній спрямованості, збереженню і розвитку трудового потенціалу.

                                                                            

Основними завданнями Програми є:

         забезпечення дотримання суб’єктами господарювання нормативно-правових актів з питань охорони праці;

налагодження дієвого контролю за охороною праці на всіх організаційних рівнях;

забезпечення функціонування системи управління охороною праці на кожному підприємстві, в установі та організації;

приведення до нормативних рівнів (обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

удосконалення системи навчання з охорони праці, в тому числі запровадження дистанційного навчання, з використанням комп’ютерних банків даних та нових інформаційних технологій.

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері охорони праці, зокрема дозволить скоротити соціальні та економічні втрати від негативних наслідків виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності на виробництві і сприятиме сталому зростанню економіки району.

Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу району.

Обсяги та джерела фінансування

 

Виконання Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів Варашського відділення  виконавчої дирекції Фонду соціального страхуванняУкраїни у Рівненськійобласті,  місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

                                       

                                                                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                                                                         до Програми

 

Заходи з виконання районної  програми поліпшення

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2019 – 2023  роки

 

 

 

Найменування заходу

 

Відповідальні за виконання

 

Термін виконання

 

Індикатори

1.

Здійснення організаційно-методичного забезпечення та контролю за розробленням та впровадженням системи управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях району

 

 Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищних рад, об’єднані територіальні громади

2019 - 2023 роки

Сприятиме керованості та прогнозованості у сфері охорони праці, якісному контролю за станом охорони праці, зменшенню кількості нещасних випадків та аварій на виробництві

2.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендувати включати до розділу «Охорона праці» комплексні заходи з охорони праці, їх фінансування та визначення відповідальних осіб

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації

2019 - 2023 роки

Забезпечення соціальних гарантій у галузі охорони праці відповідно до законодавства

3.

Проведення семінарів, конференцій, нарад з питань охорони праці для роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ усіх форм власності, зокрема з обговорення нових нормативно-правових актів з охорони праці та соціального страхування

Варашськи й відділ виконавчої дирекції Фонду соціального страхуванняУкраїни у Рівненськійобласті,   об’єднані територіальні громади

2019 - 2023 роки

Поширення нових знань, передового досвіду та підвищення фахового рівня роботодавців і спеціалістів з охорони праці

4.

Створення куточків (кабінетів) з охорони праці, укомплектування їх необхідною документацією та технічними засобами

Структурні підрозділи райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних  рад, об’єднані територіальні громади

2019 - 2023 роки

Підвищення рівня знань та профілактичної роботи з питань охорони праці

5.

Підготовка та висвітлення матеріалів про обставини та причини нещасних випадків, аварій на виробництві, передовий досвід та нові розробки і досягнення у сфері охорони праці в засобах масової інформації

Варашський відділ виконавчої дирекції Фонду соціального страхуванняУкраїни у Рівненськійобласті, структурні підрозділи райдержадміністрації, сектор внутрішньої політики та зв’язків з  громадськістю апарату райдержадміністрації

2019 - 2023 роки

Висвітлення інформації про стан охорони праці, рівень травматизму, досвіду роботи підприємств, установ, організацій, проведення профілактичних заходів, пропаганди здорового способу життя, резонансних нещасних випадків у засобах масової інформації

6.

Контроль за проведенням суб’єктами господарювання ідентифікації, декларування об’єктів підвищеної небезпеки та терміном дії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки  відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня         2002 року № 956 (із змінами)

Управління будівництва та інфраструктури, надзвичайних ситуацій та житло-комунального господарства райдержадміністрації

2019 - 2023 роки

Контроль за експлуатацією об’єктів підвищеної небезпеки

7.

Організація навчання з метою підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони праці

Варашський відділ  виконавчої дирекції Фонду соціального страхуванняУкраїни у Рівненськійобласті, структурні підрозділи райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади

 

2019 - 2023 роки

Підвищення фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці установ та організацій  району