banner rinne 150x65        

 

Головне меню

Реєстрація


Рішення № 585 Про внесення змін до Рішення Володимирецької районної ради від 26 жовтня 2018 року № 418 «Про затвердження районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимир

 

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьомескликання)

       (тридцять сьома сесія)

 

РІШЕННЯ

Від 30 квітня  2020 року                                                                   № 585

Про внесення змін до  Рішення Володимирецької

районної ради від 26 жовтня 2018 року № 418

«Про затвердження районної програми фінансової

підтримки комунального некомерційного підприємства

«Володимирецька центральна районна лікарня»

Володимирецької районної ради на 2018­-2022 роки»

 

На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з президією та постійними комісіями районна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до  Рішення Володимирецької районної ради від 26 жовтня 2018 року № 418 «Про затвердження районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради на 2018­2022 роки», схвалені розпорядженням голови райдержадміністрації від 24 квітня 2020 року № 147, виклавши  Районну програму в новій редакції, що додається.

2.Контроль за виконанням  рішення доручити постійній комісії районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємства та залученню інвестицій (Кравчук Ю.Р.) та постійній комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (Лобач В. В.).

 

Голова ради                                                                            Василь КОВЕНЬКО

 

 

  

СХВАЛЕНО                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови                                      Рішення Володимирецької

Володимирецької районної                              районної  ради

державної  адміністрації                                    від 30 квітня  2020 № 585

24 квітня 2020 № 147

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ комунальноГО некомерційноГО підприємствА

«ВОЛОДИМИРЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

                 ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ НА  2018 – 2022 РОКИ

 

 

                                            

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Назва програми

Районна Програма

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради на  2018 – 2022 роки

2.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області

3.

Передумови для розробки програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року № 165 «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», розпорядження Кабінету Міністрів України   від   30  листопада  2016  року

 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», рішення Володимирецької   районної  ради від 02 червня 2018 року № 312 «Про реорганізацію комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області

4.

Розробник Програми

Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області

5.

Співрозробники Програми

Фінансове управління Володимирецької РДА

6.

Відповідальний виконавець Програми

КНП  «Володимирецька ЦРЛ»

 

 

 

Продовження додатка

7.

Виконавець Програми

КНП  «Володимирецька ЦРЛ»

8.

Термін реалізації Програми

2018 - 2022 роки

9.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, місцевий бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми на 2018- 2022 роки

2018 рік - 11 284,5 тис. грн.

2019 рік – 21 065,3 тис. грн.

2020 рік – 22 118,6 тис. грн.

2021 рік – 23 224,5 тис. грн.

2022 рік – 24 385,7 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Продовження додатка

1. Загальні положення.

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Володимирецька центральна районна  лікарня» Володимирецької районної ради (далі — Лікарня) створено за рішенням  Володимирецької  районної  ради  № 312  від 21.06. 2018 року шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради Рівненської області і є правонаступником зазначеного комунального закладу .

Програма розроблена відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  на  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від    30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства«Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради, проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню вторинної спеціалізованої медичної допомоги мешканцям Володимирецького району та іншим громадянам.

Комунальне некомерційне підприємство належить до сфери управління Володимирецької районної ради (далі — Орган управління).

Лікарня підзвітна і підконтрольна Органу управління.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок у Володимирецькому управлінні державної казначейської служби України в Рівненській області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами законодавства та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 65 607 осіб населення району.

Кількість штатних посад по комунальному некомерційному підприємству «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької  районної  ради  становить 589 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                                                  — 115,75 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою                       — 229,50 од;

молодший медичний персонал                — 120,50 од.;

спеціалісти (не медики)                            — 5,0 од.;

інші                                                           — 102,25 од.;

 

 

 

 

Продовження додатка

2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради є надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно до законодавчих актів України.

У 2017 році за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України розпочався активний процес реформування медичної галузі. На державному рівні прийнято ряд нормативно-правових актів, які забезпечили старт реформи в галузі охорони здоров’я.

Першими етапами реформування, як визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказі Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2017 року № 165 «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», розпорядженні Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» стали створення госпітальних округів та початок реорганізації закладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні медичні підприємства.

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Володимирецького району визначено комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради. На даний час підприємство є багатопрофільним медичним закладом, забезпечено необхідним кадровим потенціалом та не в повному обсязі матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги.

За даними статистичної звітності поточного року за 9 місяців було проліковано 6 483 пацієнти у стаціонарі, проведено 2 025 оперативних втручань (в т.ч. 1 051 - ургентних), проліковано 65 пацієнтів у реанімаційному відділенні, здійснено 193 883 амбулаторних відвідувань. Виконання плану ліжко-днів склало 108,2%. Робота ліжка становить 276 днів при плановому – 250  днів. Зазначені показники свідчать про високий потенціал структурних підрозділів лікарні та наявний резерв для надання висококваліфікованої медичної допомоги мешканцям Володимирецького району.   

 

3. Мета Програми.

Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, іншої діяльності, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

 

 

 

Продовження додатка

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

При даних умовах кошти медичної субвенції та районного бюджету на фінансування галузі охорони здоров’я будуть поділятися через новий, сучасний механізм закупівлі медичних послуг. Відбуваєтьсяперехідвідфінансуванняпостатейнихкошторисівзакладівохорониздоров’ябюджетнихустанов, розрахованихвідповідно до їхіснуючоїінфраструктури (кількостіліжок, персоналу тощо), до оплати за результат (тобтофактичнопролікованихвипадківабоприписаногонаселення) закладам, якіперетворюються на автономнихпостачальниківцихпослуг.

Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності державні та комунальні некомерційні підприємства.

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми.

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої ургентної та планової стаціонарної і спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Володимирецького району.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми.

Програмою визначено такі основні завдання:

- отримання послуг з виготовлення правоустановчих документів підприємства;

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування  населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки підприємства;

- удосконалення лікувального процесу, модернізація матеріально-технічної бази, в тому числі придбанняобладнання і предметівдовгостроковогокористування;

 

 

 

Продовження додатка

- створення інформаційної платформи для потреб Лікарні та персональної комунікації з громадянами;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

-  взяття, переробка та зберігання донорської крові;

- придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку І таблиці II та списку І таблиці III), психотропних речовин (списку ІІ таблиці II та списку ІІ таблиці III) і прекурсорів (списків І та ІІ таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

-   стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування;

-   здача майна в оренду, в тому числі нерухомого;

-   професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;

-   впровадження нових методів лікування;

-  участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах;

-  придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю,  в тому числі: паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, білизни, комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання тощо;

-    придбаннямедикаментів та перев’язувальнихматеріалів;

-    забезпечення харчуванням пацієнтів Лікарні;

- оплата послуг (крім комунальних) необхідних для повноцінного функціонування підприємства;

-   оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв;

- виплати працівникам Лікарні (заробітної плати, матеріальної допомоги, відрядних витрат,пільгових  пенсій тощо);

-   відшкодування витрат по забезпеченню інсуліном інсулінозалежних хворих;

-   проведення пільгового зубного протезування;

-   сплата податків, зборів, обов’язкових платежів.

 

 

 

Продовження додатка

6. Фінансова підтримка виконання Програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

-       коштів державного бюджету;

-       коштів районного бюджету;

-       надання Лікарнею платних послуг;

-       залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

-       інших джерел фінансування,  не заборонених законодавством України.

        Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Лікарнею на виконання запланованих заходів Програми.

      Обсяги фінансування визначаються щорічно в кінці звітного року на наступний рік шляхом затвердження  Плану заходів районної Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради.Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки до кінця року може змінюватися в сторону збільшення за рахунок росту індексу інфляції.

       На 2018 рік обсяг фінансування необхідний  для забезпечення Плану заходів районної програми фінансової підтримки комунального  некомерційного  підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної  ради становить 11 284,5 тис. грн.  (додаток 1). Орієнтовані  обсяги фінансування з районного бюджету для виконання програми  становлять  2019 рік - 21 065,3 тис. грн.,  2020 рік -  22 118,6 тис. грн.,  2021 рік – 23 224,5 тис. грн., 2022 рік – 24 385,7 тис. грн.

         Лікарня буде включена до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

         Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається комунальним некомерційним підприємством «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради до Володимирецького Управління Державної казначейської служби України Рівненської області щоквартально.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

 

 Додаток до Програми

 

План заходів

районної Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради на 2020 рік

 

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість),

тис. гривень

Всього

1.

Медичні послуги за договорами з юридичними особами

- надання послуг відповідно діючих договорів;  

 

 

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

 

Власні кошти

 

 

2.

Медичні послуги фізичним особам

- проведення профоглядів працівникам підприємств;

- проведення лабораторних досліджень

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

 

Власні кошти

 

 

3.

Надання орендних послуг

- здача приміщень та обладнання в оренду

- відшкодування комунальних послуг від оренди

- реалізація майна

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

Власні кошти

 

4.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

- господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;

- паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

- білизни;

- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;

- канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу та інше;

- інших товарів

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

Власні кошти

 

5.

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

- лікарських засобів, виробів медичного призначення

 

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

Власні кошти

 

6.

Кейтерингові послуги (оплата послуг з харчування пацієнтів)

послуги з постачання готової їжі для харчування пацієнтів

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

Власні кошти

 

7.

Оплата послуг (крім комунальних):

згідно заключених договорів на оплату послуг

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти  районного  бюджету

 

Власні кошти

 

8.

Видатки на відрядження

- оплата відрядних

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти  районного  бюджету

 

Власні кошти

 

9.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- оплата теплопостачання;

- оплата водопостачання і водовідведення;

- оплата електроенергії

- оплата інших енергоносіїв

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти  районного бюджету

 

Власні кошти

 

10.

Видатки на оплату праці

- згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці)

 

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти  районного  бюджету

 

Власні кошти

 

11.

Інші виплати

- відшкодування витрат на виплатупільгових пенсій;

- відшкодування витрат по забезпеченню інсуліном інсулінозалежних хворих;

- проведення пільгового зубного протезування

 

 

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти  районного бюджету

 

Власні кошти

 

12.

Інші поточні видатки

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо

 

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

Власні кошти

 

13.

Капітальні видатки

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

 

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

Власні кошти

 

14.

Амортизація

Нарахування амортизаційних відрахувань

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

-

Власні кошти

-

 

Всього

 

80 652,00

Кошти державного бюджету

 

49 250,55

Кошти районного бюджету

 

29 598,60

Власні кошти

 

1 802,85

  

 

Заступник голови ради                                                                           В.Савонік

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

 

 

 

План заходів

 

районної Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради на 2020 рік

 

№ з/п

Названапрямудіяльності (пріоритетнізавдання)

Перелікзаходівпрограми

Строк виконання заходу

Джерелафінансування

Орієнтовніобсягифінансування  ( вартість),

тис.гривень

Всього

1.

Цільове  фінансування

-цільові надходження

2020 рік

Кошти державного бюджету

11 093,10

Кошти районного бюджету

22 118,60

2.

Медичніпослуги за договорами з юридичними особами

- наданняпослугвідповіднодіючихдоговорів;  

- надання послуг відповідно до договорів НСЗУ

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

-

Власнікошти/кошти НСЗУ

-

44 546,90-

3.

Медичніпослугифізичним особам

- проведення профоглядів працівникам підприємств;

- проведення лабораторних досліджень

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

-

Власнікошти

1 481,30

466,20

4.

Наданняоренднихпослуг

- здачаприміщень та обладнання в оренду

- відшкодування комунальних послуг від оренди

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

-

Кошти районного бюджету

300,10

605,80

5

Інші доходи

-реалізація майна

2020 рік

Кошти державного бюджету

 

Кошти районного бюджету

 

Власні кошти

40,00

 

Продовження додатка

 

 

 

6.

Придбанняпредметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

- господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та іншихмалоціннихпредметів;

- паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

- білизни;

- придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання;

- канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу та інше;

- інших товарів

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

760,00

Власнікошти

625,20

7.

Придбаннямедикаментів та перев’язувальнихматеріалів

- лікарськихзасобів, виробів медичного призначення

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

1 620,00

Власнікошти/кошти НСЗУ

5 185,60

8.

Кейтерингові послуги(оплата послуг з харчування пацієнтів)

послуги з постачання готової їжі для харчування пацієнтів

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

3 500,00

Власнікошти

-

9.

Оплата послуг (крімкомунальних):

- згідно заключених договорів на оплату послуг

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти  районного  бюджету

567,00

Власнікошти/кошти НСЗУ

1 041,40

10.

Видатки на відрядження

- оплата відрядних

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти  районного  бюджету

60,00

Власнікошти

14,00

11.

Оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв

- оплата теплопостачання;

-оплата водопостачання і водовідведення ;

- оплата електроенергії;

- оплата інших енергоносіїв.

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти  районного бюджету

5 078,70

Власнікошти

101,30

12.

Видатки на оплату праці

- згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці)

2020 рік

Кошти державного бюджету

11093,10

Кошти  районного  бюджету

3 717,90

Власнікошти /кошти НСЗУ

37 417,00

 

Продовження додатка

 

     

 

13.

Іншівиплати

- відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій;

- проведення пільгового зубного протезування

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти  районного бюджету

782,80

Власні кошти

14,50

14.

Інші поточні видатки

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

142,00

Власні кошти

91,50

15.

Капітальнівидатки

- придбанняобладнання і предметівдовгостроковогокористування,

- реконструкція та реставрація

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

851,00-

Власні кошти /кошти НСЗУ

1 649,00

16

Амортизація

-нарахування амортизаційних відрахувань

2020 рік

Кошти державного бюджету

-

Кошти районного бюджету

5 039,20

Власні кошти /кошти НСЗУ

1 300,80

 

Всього

 

80 652,00

Кошти державного бюджету

 

11 093,10

Кошти районного бюджету

 

22 118,60

Власнікошти/кошти НСЗУ

 

47 440,30

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                           В.Савонік