Рішення № 586 Про внесення змін до районної цільової Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз на 2017 – 2020 роки

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

(тридцять сьома сесія)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

30 квітня  2020 року                                                                   № 586

 

Про внесення змін до районної цільової Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та

отримують програмний гемодіаліз

на 2017 – 2020 роки

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із президією та постійними комісіями районної ради, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити зміни до районної цільової Програми  по наданню допомоги хворим  з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території району та отримують програмний гемодіаліз  на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 07.06.2017 №204, схвалені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 квітня 2020 року № 148, виклавши Програму в новій редакції, що додається.

     2. Контроль за виконанням рішення доручити постійним комісіям районної ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей (Лобач В.В.) та з питань бюджету, фінансів, податків та економічних питань, розвитку підприємництва та залученню інвестицій (Кравчук Ю.Р.).

 

Голова ради                                                                           Василь КОВЕНЬКО

 

 

СХВАЛЕНО                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови                                      Рішення Володимирецької

Володимирецької районної                              районної  ради

державної  адміністрації                                    від 30 квітня  2020 № 586

24 квітня 2020 № 148

 

 

Районна цільова Програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз, та пацієнтам, які перенесли трансплантацію нирки на 2017 - 2020 роки

 

1.Загальні  положення

 

Районна цільова Програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території  Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз та пацієнтам, які перенесли трансплантацію нирки  на 2017 – 2020 роки (далі - Програма) розроблена у межах норм Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України.

У  Володимирецькому  районі  станом на 01.01.2020 року проживає 6 хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на базі комунального закладу «Сарненська центральна районна лікарня» та станом на 01.04.2020 року 1 пацієнт, який переніс трансплантацію нирки. Це люди, які за станом здоров’я змушені два-три рази на тиждень проходити процедуру гемодіалізу (підключення до апарату штучної нирки). На державному рівні пільги на безоплатний проїзд, витрати на медикаменти для замісного лікування та частково симптоматичного лікування  даній категорії громадян не передбачені. У результаті ці люди втрачають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і на матеріальній сторонах їх життєдіяльності.

Даною Програмою передбачається надання цільової грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю та пацієнтам, які перенесли трансплантацію нирки для відшкодування витрат на медикаменти для замісного лікування, симптоматичного лікування та проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до населеного пункту, в якому отримують програмний гемодіаліз, і у зворотному напрямку.

                                   2.Мета Програми

Основною метою Програми є надання фінансової та іншої допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз та пацієнтам, які перенесли трансплантацію нирки, на проїзд від місця проживання до місця проведення гемодіалізу і у зворотному напрямку та забезпечення медикаментами, що не можуть бути профінансовані з державного бюджету.                                                             

 

3.Заходи по виконанню Програми

1.Взяття на облік осіб, які мають право на пільги відповідно до Програми.

Продовження додатка

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації,

комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради

                                    Постійно

 

2. Забезпечення надання допомоги для відшкодування витрат на проїзд особам, які проживають на території Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз (додаток 1).

 

 Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації                                                                                             

Щомісячно

 

         3. Забезпечення медикаментами для замісного лікування та симптоматичного лікування осіб, які отримують програмний гемодіаліз, в медичних закладах (додаток 2, 3).

 

 

Комунальне некомерційне підприємство

«Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради                          

                                                 Щомісячно

 

4.Забезпечення медикаментами для проведення імуносупресивної терапії після перенесення трансплантації нирки (додаток 4).

 

 

Комунальне некомерційне підприємство

«Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради                          

                                                 Щомісячно

 

Розрахунок допомоги для відшкодування витрат на проїзд

та порядок виплати

Допомога для відшкодування витрат на проїзд призначається з дати виникнення права на неї, тобто з дати отримання особою програмного гемодіалізу відповідно до довідки медичного закладу.

Для отримання допомоги для відшкодування витрат на проїзд особи, які отримують програмний гемодіаліз, подають до управління соціального захисту населення райдержадміністрації відповідну заяву, до якої додають такі документи:

- копію довідки з медичного закладу, що підтверджує отримання програмного гемодіалізу;

-    копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);

         - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Продовження додатка

- розрахунковий рахунок одержувача коштів завірений керівником банку.                                                                     

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить призначення допомоги для відшкодування витрат на проїзд, складає відомості та списки на виплату через установу банку. Допомога для відшкодування вартості проїзду призначається у разі надходження заяви в межах бюджетного року згідно з кошторисними призначеннями на відповідний рік.

Виплата допомоги перераховується безпосередньо хворому на особовий рахунок в банку, про що зазначається в заяві.

Річна потреба в коштах на надання допомоги для відшкодування витрат на проїзд на одну особу розраховуються за формулою: Z=2V х K х T, де:

-         2- проїзд    до   медичного закладу і  в зворотному напрямку;

-         V- вартість  проїзду за тарифами станом на початок бюджетного року;

-         K- кількість сеансів на тиждень;

-         T- кількість тижнів у році.

Для проведення розрахунку допомоги для відшкодування витрат на проїзд комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради щомісячно подає до управління соціального захисту населення райдержадміністрації список осіб, які отримують програмний гемодіаліз із зазначенням кратності процедури гемодіалізу.

 

Розрахунок витрат на медикаменти для проведення гемодіалізу хворих на хронічну ниркову недостатність та пацієнтів, які перенесли трансплантацію нирки та порядок їх забезпечення

Для забезпечення медикаментами хворі подають письмову заяву до комунального некомерційного підприємства «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради, до якої додають такі документи:

- перелік медикаментів, якими необхідно забезпечити заявника;

- копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради укладає договір з аптечним закладом (закладами), через який буде проводитись забезпечення хворих медикаментами, згідно переліку медикаментів (додаток 2) та розрахунку річної потреби в коштах на забезпечення медикаментами для проведення гемодіалізу (додаток 3).

 Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради укладає договір з аптечним закладом (закладами) або проводить закупівлю медикаментів згідно з переліком медикаментів для імуносупресивної терапії (додаток 4) у межах визначеної потреби.

 

4.Очікувані результати

 

 

Продовження додатка

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріальний стан хворих для своєчасного проходження курсів програмного гемодіалізу, супутнього лікування, що продовжить тривалість життя хворих.

 

5.Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством, в межах видатків, затверджених рішенням про районний бюджет та змін до районного бюджету на відповідний рік.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на кожен рік окремо і можуть коригуватися протягом року, враховуючи те, що протягом року може змінитись кількість осіб, які отримують програмний гемодіаліз, та вартість проїзду та кількість осіб, як перенесли трансплантацію нирки.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації та комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради за підсумками року аналізують та подають райдержадміністрації та районній раді звіт про виконання Програми та вносять пропозиції  фінансовому управлінню райдержадміністрації щодо потреби в коштах на наступний рік.


6.Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням даної Програми покладено на управління  соціального захисту населення райдержадміністрації та комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька центральна районна лікарня» Володимирецької районної ради.

 

 

Додаток 1

до районної  цільової Програми

 

Допомога для відшкодування витрат на проїзд

 особам, які проживають на території

Володимирецького району

та отримують програмний гемодіаліз

 

Напрями виділення коштів

 

Орієнтовний обсяг фінансування, грн.

2019 рік

2020 рік

Надання допомоги для відшкодування витрат на проїзд особам, які проживають на території Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз

30 000

40 000

РАЗОМ

30 000  

40 000

 

  

Заступник голови ради                                                                         В. Савонік

 

  

Додаток 2

до районної  цільової Програми

      

 

 

Перелік медикаментів для хворих на хронічну ниркову недостатність, які проживають на території

Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз

 

№ з/п

Перелік медикаментів

1

Розчин Клексан 4т МО №288 доз

2

Розчин Рекормон 2т МО №288 доз

3

Таблетки Берліприл 20мг №12 уп.

4

Таблетки Небівал 5мг №5 уп.

5

Таблетки Кордарон 200мг №12 уп.

6

Таблетки Ка Д3 нікомед №960 таб.

7

Розчин Есенціале 5,0 №80 амп.

8

Розчин Метамакс 5,0 №80 амп.

9

Таблетки Пульцет 40мг №10 уп.

10

Таблетки Кардіомагніл 75мг №123 уп.

11

Таблетки Фізіотенс 0,4мг №12 уп.

12

Розчин Мірцера 75 мсg/0,3  mg №36 доз

13

Капсули Есенціале 72 уп.

14

Розчин Лекарніт 10мл №40 фл.

15

Таблетки Коренфар-ретард 20мг №20 уп.

  

Заступник голови ради                                                                         В. Савонік

 

 

 

Додаток 3

до районної  цільової

Програми

 

 

Розрахунок річної потреби в коштах на забезпечення медикаментами

 для проведення гемодіалізу  хворих на хронічну ниркову недостатність,

 які проживають на території Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз

 

№ з/п

Лікарські препарати

Кількість препарату

Ціна за одиницю, грн.

Потреба в коштах, грн.

1

Розчин Клексан 4т МО доз

№288

108,50

31 248,00

2

Розчин Рекормон 2т МО

№288

256,00

73 728,00

3

Таблетки Берліприл 20мг,30т.

№12

76,49

917,88

4

Таблетки Небівал 5мг,20т.

№5

51,40

257,00

5

Таблетки Кордарон 200мг,30т.

№12

225,90

2 710,80

6

Таблетки Ка Д3 нікомед,20т.

№48

56,90

2 731,20

7

Розчин Есенціале 5,0, 5 амп.

№80

830,00

66 400,00

8

Розчин Метамакс 5,0 10 амп.

№80

38,00

3 040,00

9

Таблетки Пульцет 40мг,28т.

№10

233,00

2 330,00

10

Таблетки Кардіомагніл 75мг, 30т.

№12

51,60

619,20

11

Таблетки Фізіотенс 0,4мг,28т.

№12

547,00

6 564,00

12

Розчин Мірцера 75 мсg/0,3  mg

№36

2 401,00

86 436,00

13

Капсули Есенціале 72 уп.30к.

№72

259,10

18 655,20

14

Розчин Лекарніт 10мл

№40

45,10

1 804,00

15

Таблетки Коренфар-ретард 20мг,30т.

№20

192,60

3 852,00

 

РАЗОМ

 

 

301 293,28

  

Заступник голови ради                                                                         В. Савонік

  

  

 

 

Додаток 4

до районної  цільової

Програми

 

 

Розрахунок потреби на 9 місяців в коштах на забезпечення медикаментами

 для проведення імуносупресивної терапії після перенесення трансплантації нирки пацієнтам,  які проживають на території Володимирецького району

 

№ з/п

Лікарські препарати

Кількість

препарату,

таб.

Ціна

за одиницю, грн.

Потреба в коштах, грн.

1

Вольтацит, 450mg

270

11 450,00

51 525,00

2

Адваграф, 3 мл

1890

3432,00

129 730,00

3

Міфортик, 180 мг

2160

1321,00

23 778,00

4

Медрол, 16 мг

270

780,00

4212,00

 

РАЗОМ

 

 

209 245,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови ради                                                                         В. Савонік